با ما به روز باشید

سامانه مدیریت پسماندهای عمرانی

ایمیل: mehdyebrahimi@gmail.ir ارتباط با مدیر سایت

کدپستی 3817794844

آدرس خ شهدا کوچه مظاهری سه طبقه سنگی طبقه سوم

تلفن همراه 9217481324

تلفن ثابت 8633257382

آدرس: اراک - خیابان طالقانی جنب اداره برق حد واسط کوچه جودکی و مسجد

تلفن- ۳۲۷۹۲۱۲۲ الی ۳۲۷۹۲۱۲۶